Gerard Moser

Het beleid voor het baggeren van watergangen in landelijk en stedelijk gebied krijgt gestalte, de kosten daarvoor worden niet vooruit geschoven, maar jaarlijks in de vorm van een voorziening in rekening gebracht. Ook is hij betrokken als initiator bij de ontwikkeling van het watersysteem Leidsche Rijn, een uniek duurzaam ingericht stedelijk watersysteem. In 1997 start het waterschap met het inmeten van waterkeringen met behulp van laseraltimetrie. Tot 1 januari 2000 geeft hij als sectorhoofd leiding aan vier reorganisaties binnen het hoogheemraadschap, 3 als gevolg van uitbreidingen en 1 ten behoeve van een efficiŽntieslag.

PWM BV voor procesmanagement in waterbeheer
Op 1 januari 2000 start Gerard als ondernemer met PWM BV. Hij legt zich toe op procesmanagement in het waterbeheer, specifieker het introduceren en ondersteunen van innovatieve processen in de beheerpraktijk. Daarbij staat niet primair de techniek centraal, maar meer de interdisciplinaire samenwerking voor integrale oplossingen in het waterbeheer en voor het leveren van een optimale prestatie.

Banner
Inspirator, netwerker en afmaker