• Programmamanager Component Based Development Gis-applicaties
  • Projectleider gemeentelijk waterplan
  • Adviseur stedelijk waterbeheer voor wethouder
  • Landelijk onderzoek 'Inspecties van Waterkeringen'
  • Overdrachtsprotocol stedelijk water
  • Regie programma van projecten Verbetering Inspecties Waterkeringen
  • Programmamanager Verbetering Inspecties Waterkeringen
  • Jurylid Small Business Innovation Program Digidijk
  • Auteur Handreiking Inspectie Waterkeringen
  • Projectleider Stroomlijnen visuele inspecties van Waterkeringen

Banner
Van innovatie tot beleid